Variabele bijtelling de toekomst?

Begin augustus is VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) van start gegaan met de pilot Variabele Bijtelling. De bijtelling is een belasting die je betaalt voor het privégebruik van de leaseauto. In 2020 betaal je voor een brandstofauto 22% bijtelling en voor een 100% elektrische auto betaal je slechts 8% bijtelling (fiscale waarde tot 45.000 euro). Inmiddels heeft VZR meer informatie bekendgemaakt over de pilot. In dit artikel delen we de meest belangrijke informatie met je!

Pilot Variabele Bijtelling per 1 augustus van start

Eigenlijk zeggen de woorden ‘variabele bijtelling’ het al. De bijtelling wordt berekend op basis van de gereden kilometers in plaats van een vast bedrag per maand. Het idee erachter is om te betalen naar het gebruik van de auto. In de pilot wil VZR een aantal effecten onderzoeken. VZR wil meten of de pilot variabele bijtelling invloed heeft op het reisgedrag en of het technisch makkelijk bij te houden is. Daarnaast wil VZR ook gaan kijken of het controleerbaar is.

Uit onderzoek is gebleken dat de zakelijke rijder gemiddeld gezien rond de 34.000 kilometer per jaar rijdt. Het aantal privékilometers ligt rond tussen de 7.500 en 15.000 kilometer. Voor de pilot is de mediaan gezet op 12.000 privékilometers. Omgerekend zijn dit 1.000 privékilometers per maand.

Na de pilotfase wil VZR:

  • Het meten van effect van variabele bijtelling op het privérijgedrag.
  • Het in kaart brengen wat de invoering van variabele bijtelling voor de belastinginkomsten betekent.
  • Het in kaart brengen of de systematiek uitvoerbaar, controleerbaar en fraudebestendig is.

Het onderzoek bestaat uit twee fases.

Het onderzoek bestaat uit twee fases. Er wordt een combinatie gemaakt tussen de praktijk en theorie.

Fase 1

In de eerste fase moeten 110 deelnemers vijf maanden lang hun ritten bijhouden door middel van een ritregistratiesysteem. Zij betalen hun huidige bijtelling. In de salarisstrook die zij maandelijks ontvangen zullen zij kunnen zien wat hun variabele bijtelling geweest zou zijn. Ook wordt er gekeken naar het privégebruik van vorig jaar en worden deze kilometers vergeleken met de kilometers die zij tijdens de pilot maken. Ook wordt het reisgedrag van de deelnemers in kaart gebracht door middel van een vragenlijst.

Fase 2

In de tweede fase wordt er een representatief validerend onderzoek gedaan onder de zakelijke rijder. Er is een splitsing gemaakt tussen de zakelijke rijder die bijtelling betaalt en de zakelijke rijder die maximaal 500 privékilometers maakt.

Praktijkvoorbeeld variabele bijtelling

Hoe ziet zo’n variabele bijtelling er in de praktijk uit? VZR heeft een Ford Focus uit 2019 als voorbeeld gebruikt. Stel je rijdt een Ford Focus van 35.785 euro met een bijtelling van 22%. Je inkomstenbelasting is 49,50%. Je bruto bijtelling komt dan neer op 7.873 euro per jaar of 656 euro per maand. Omgerekend is dat een nettobijtelling van 324,72 euro per maand. Per privékilometer betaal je dan ongeveer 0,32 eurocent (uitgaande van 12.000 privékilometers per jaar). In onderstaande tabel is gerekend met 5.000, 10.000 en 15.000 privékilometers per jaar.

Pilot loopt tot eerste kwartaal van 2021

Het onderzoek van de pilot loopt al vanaf begin 2019. De fysieke pilot met alle deelnemende auto’s is sinds augustus gestart en loopt tot en met 31 december 2020. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het eerste kwartaal van 2021 gedeeld worden.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *