Mobiliteitsbehoefte zakelijke leaserijder verandert nauwelijks

De zakelijke leaserijder verwacht nog steeds veel gebruik te maken van de leaseauto na de coronacrisis. Wel lijkt de elektrische leaseauto een steeds beter alternatief. Bijna zeventig procent overweegt een elektrisch auto. Een duurzame keuze wordt steeds logischer. Dat blijkt uit recent onderzoek van leasemaatschappij Mobility Service, afgenomen onder ruim 1.000 zakelijke leaserijders.

Meerderheid verwacht geen verandering in zakelijke mobiliteitsbehoefte

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij als gevolg van de coronaciris geen veranderingen verwachten op het gebied van zakelijke mobiliteitsbehoefte. Dit kan een iets vertekend beeld zijn, omdat meerdere respondenten aangeven dat zij een langdurig leasecontract hebben afgesloten. Respondenten geven tevens aan dat zij in hun sector (bijvoorbeeld bouw, vastgoed, IT) weinig veranderingen verwachten, omdat zij in hun huidige functie nog dagelijks afhankelijk zijn van een leaseauto.

De belangrijkste redenen waarom er geen verandering wordt verwacht in de huidige mobiliteitsbehoefte zijn:

 • Op dit moment langdurig leasecontract afgesloten;
 • Leaseauto hoort bij mijn functie;
 • Moet materialen meenemen en auto is de enige optie;
 • Functietechnisch gaat er weinig veranderen (bouwprojecten die in uitvoering zijn, makelaar);
 • Woon/werkverkeer blijft hetzelfde, omstandigheden veranderen dit niet;
 • Oude gewoontes sluipen er weer in zodra alles weer ‘normaal’ is.

Redenen waarom respondenten wel verandering verwachten in mobiliteitsbehoefte:

Een aanzienlijk aantal respondenten geeft aan wel degelijk verandering te verwachten. Het thuiswerken van de huidige tijd zal er volgens hen toe leiden dat er minder of anders gebruik gemaakt zal worden van de leaseauto. Klantafspraken zullen veelal wel fysiek gebeuren, maar overleg op kantoor is volgens velen niet noodzakelijk. Daardoor zal de leaseauto mogelijk nog steeds dagelijks gebruikt worden, maar wel minder. Flexbilieit van de leasemaatschappij met betrekking tot jaar kilometrages en looptijden zullen nog belangrijker worden. 

Een aantal respondenten geeft aan juist een toename in auto’s verwachten op de Nederlandse (snel)wegen. De belangrijkste reden is de huidige situatie in het openbaar vervoer. Vanwege het coronavirus voelt de auto vaak als een veiligere keuze. 

66,7% van de respondenten verwacht na de coronacrisis elektrisch te gaan rijden

De meerderheid (66,7%) van de respondenten die momenteel een leaseauto op benzine, diesel of gas rijdt, geeft aan na de coronacrisis wellicht over te stappen naar een volledig elektrische leaseauto. 

Opvallend is dat het openbaar vervoer niet een populaire keuze is onder de respondenten. Vanwege de coronacrisis kiest de meerderheid toch voor een individuele vervoersvorm. Logisch te verklaren, gezien het openbaar vervoer momenteel extra risico’s met zich meebrengt. 

Ook zien we een toename in het gebruik van de fiets. 18% van de respondenten verwacht in de nieuwe situatie meer gebruik te maken van de fiets. 

79,7% kiest voor een elektrische auto vanwege lage bijtelling

Uit het onderzoek is gebleken dat maar liefst 79,7 procent van de respondenten voor een elektrische leaseauto heeft gekozen vanwege de fiscale voordelen. Dit komt natuurlijk niet geheel als een verrassing, aangezien de zakelijke rijder momenteel slechts 8% bijtelling betaalt over de eerste 45.000 euro en 22% over het resterende bedrag. Vergeleken met een benzine of diesel equivalent betekent dit vaak een forse kostenbesparing. 

Naast de lage bijtelling kiezen de respondenten ook veelal voor een elektrische auto vanwege het duurzame karakter. Bedrijven investeren steeds meer in het milieu en een elektrische leaseauto is hier een voorbeeld van. 

Een aantal andere redenen waarom respondenten kiezen voor een elektrische auto zijn; comfort, kosten, eis werkgever, geïnteresseerd in nieuwe technologie, duurzaam richting opdrachtgevers en het gemak van nooit meer hoeven te tanken. 

Overstappen naar elektrisch? Dit zijn de uitdagingen

Zoals hierboven beschreven geeft de meerderheid aan dat zij vanwege de gunstige, lage bijtelling zijn overgestapt naar een volledig elektrische auto. Toch zijn er ook een aantal respondenten die momenteel nog durven over te stappen. Dit heeft met name te maken met praktische zaken als het ontbreken van een trekhaak bij een EV. Daarnaast is een aantal bedrijven nog niet overtuigd van de elektrische auto en wordt deze nog niet als optie aangeboden, naast de reguliere brandstof auto’s.

Uiteraard zijn er een aantal ‘petrolheads’ onder de respondenten die de beleving van een verbrandingsmotor niet kunnen loslaten. Een elektrische auto is in de basis behoorlijk stil en is in die zin niet te vergelijken met het geluid van een verbrandingsmotor. 

Hieronder hebben we alle uitdagingen van het elektrisch rijden uiteengezet:

 • Trekgewicht / privé gebruik ik de auto met caravan;
 • Beleving verbrandingsmotor;
 • Huidige beschikbaarheid aan modellen spreekt niet aan / aanbod gezinsauto’s beperkt in mijn prijsklasse / geen stations;
 • Beperkte actieradius;
 • Werkgever biedt het niet aan;
 • Gelooft niet in de toekomst van de elektrische auto;
 • Geen oplaadmogelijkheid thuis.

De zakelijke rijder kiest voor zekerheid en gaat voor een langdurig leasecontract

Is de zakelijke rijder momenteel op zoek flexibiliteit of zekerheid? 46,7% van de respondenten geeft toch de voorkeur aan langlopende leasecontract met een looptijd van 4 of 5 jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met het kostenplaatje. 22% geeft aan dat te kiezen voor een langlopend leasecontract vanwege de vrije autokeuze. Tot slot is er een kleine groep die interesse heeft in het leasen van jonggebruikte auto’s vanwege de korte levertijd.

Aflopend leasecontract, en nu?

De zakelijke rijder waarbij het leasecontract in 2020 afloopt geeft de voorkeur aan het bestellen van een nieuwe (elektrische) auto, of een voorraad auto. Op dit moment zijn met name voorraadauto’s populair vanwege de lagere kosten. Ook wordt er veelal gekozen voor een voorradige elektrische auto. Sommige leasemaatschappijen hebben slim ingekocht, waardoor er een ruim aanbod elektrische auto’s is die direct beschikbaar zijn. Als we kijken naar de looptijd dan geven zij wederom de voorkeur aan een leasecontract voor 4 of 5 jaar. 

Tot slot geeft een aantal respondenten aan dat zij liever willen blijven doorrijden in de huidige auto. 

40% van de respondenten heeft behoefte aan advies van de leasemaatschappij 

De zoektocht naar een nieuwe leaseauto kan soms best een uitdaging en een tijdrovende klus zijn. Enerzijds geven de respondenten (40%) aan dat zij behoefte hebben een maatwerkadvies en geadviseerd willen worden met de verschillende keuzes. Het persoonlijke advies kan in vele gevallen veel verschil maken. 

Anderzijds is er ook een groep respondenten (41%) die aangeeft zelf voldoende af te weten van mobiliteit en indien nodig de informatie zelf op te zoeken. Uiteraard is er ook een gulden middenweg; 30% heeft af en toe behoefte aan advies in de vorm van een digitale nieuwsbrief over mobiliteit. 

Is thuiswerken het nieuwe normaal?

Uit onderzoek is gebleken dat 22% van de respondenten nooit thuiswerkt. De overige groep doet dit met enige regelmaat. De reden waarom deze respondenten niet thuiswerken is deels te verklaren door de branche waarin zij actief zijn. Vanwege het beroep behoort thuiswerken niet tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan de bouw, zorg, vervoersdiensten etc. 28% geeft aan alleen incidenteel thuis te werken en 22% circa 1 dag per week. Opvallend is dat het aantal dagen van thuiswerken onder de respondenten relatief laag is.

Hieronder zijn de redenen voor het thuiswerken uitgelicht: 

 • Scheelt reistijd
 • Krijgt thuis meer werk gedaan;
 • Flexibeler;
 • Reden voor niet thuiswerken:
  niet mogelijk in mijn beroep (bouwvakker, makelaar, kapper, chauffeur).

De meerderheid (46%) van de respondenten verwacht dat de frequentie van het thuiswerken na de coronacrisis weer terugvalt in het oude patroon. Desalniettemin geeft 38,5% aan dat zij wel verwachten meer thuis te gaan werken.

Meer of minder thuiswerken, waarom?

 • Videoconferencing is lastig in mijn vakgebied (technische tekeningen), niet alle overleggen lenen zich voor videobellen;
 • Verwacht van incidenteel thuiswerken naar vaste thuiswerkdagen: het blijkt te kunnen (het is effectief, goed georganiseerd, digitaal op ingericht);
 • Cultuur. Thuiswerken was nog geen onderdeel van onze cultuur, maar inmiddels is dit veranderd. Houding collega’s, veel op kantoor zijn is de norm, hoop dat dit verandert;
 • Veel opdrachtgevers dus thuiswerken lastiger, klantbezoeken;
 • Gezien de functie (management/directie) is aanwezigheid op kantoor wenselijk.

Heeft thuiswerken invloed op de mobiliteitsbehoefte?

Een deel van de respondenten verwacht dat zij na de coronacrisis blijven thuiswerken. 81,7% verwacht na de coronacrisis geen verandering met betrekking tot mobiliteitsbehoefte. De veranderingen zitten met name op de overgang naar elektrisch en de verminderde behoefte richting het openbaar vervoer. 

Als er meer thuis gewerkt wordt, dan heeft dit uiteraard ook gevolgen voor het aantal kilometers die de zakelijke rijder maakt. Minder kilometers betekent ook minder brandstof en elektriciteitskosten.

Hieronder hebben we de meest voorkomende redenen uiteengezet wat het thuiswerken betekent voor de mobiliteitsbehoefte:

 • Minder kilometers, minder brandstof/elektriciteitskosten, dus goedkoper;
 • Weinig, want op de dagen dat ik niet thuiswerk heb ik dezelfde mobiliteit nodig: vaak bij klanten op bezoek;
 • Ik moet ad-hoc weg kunnen gaan, voor kortdurende bezoekjes aan de opdrachtgever, dus flexibiliteit is het belangrijkst;
 • Mobiliteitsbehoefte blijft hetzelfde, maar minder frequent;
 • Auto voor de deur blijft nodig voor de niet-thuiswerkdagen.

Hoe ziet de mobiliteitsbehoefte er na de coronacrisis uit?

Concluderend kunnen we stellen dat de de coronacrisis nauwelijks invloed heeft op de mobiliteitsbehoefte van zakelijk leaserijders. Daar waar de behoefte van mobiliteit wijzigt, zal dat met name tot uiting komen in de overstap naar de elektrische auto. Er wordt name gekozen voor een elektrische auto vanwege de gunstige, fiscale bijtelling en het duurzame karakter. 

Toch kleven er ook een aantal ‘uitdagingen’ aan het elektrisch rijden, aldus de respondenten. Met name het trekgewicht en het feit dat de werkgever de elektrische auto momenteel nog niet als optie aanbiedt, zijn de voornaamste redenen om niet voor elektrisch te kiezen. 

Juist in deze tijd is de meerderheid van de zakelijke rijder op zoek naar kostenbesparing.

Een langlopend leasecontract met een looptijd van 4 of 5 jaar heeft, vanwege de kosten, de voorkeur boven een flexibel leasecontract. De zakelijke rijder die in 2020 opnieuw moet kiezen voor een andere leaseauto, geeft de voorkeur aan het bestellen van een nieuwe (elektrische) auto, ofwel een voorraadauto. Ook dit heeft enerzijds weer te maken met kostenbesparing en prijs-kwaliteitverhouding.

In de toekomst blijft ongeveer de helft van de respondenten behoefte hebben aan persoonlijk en online advies op het gebied van mobiliteit. De andere helft gaat zelf op jacht naar informatie en heeft zelf al de nodige kennis. 

Tot slot verwacht de meerderheid van de respondenten niet dat er meer thuis gewerkt gaat worden na de coronacrisis. Echter heeft een deel (38,5%) van de respondenten hier wel behoefte aan en verwacht dan ook dat dit gevolgen heeft op de mobiliteitsbehoefte. Minder kilometers, kosten besparen en flexibiliteit zijn hierin drie belangrijke pijlers. 

2 reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *