Premies autoverzekeringen wegen niet op tegen de schadelasten

Volgens toezichthouder De Nederlandse Bank, is er ondanks pogingen van verzekeraars om het tijd te keren, geen verbetering op de markt voor WA-autoverzekeringen opgetreden op basis van de cijfers van boekjaar 2016. Sterker nog, de verliezen van verzekeraars zijn veel groter dan in 2015. Er is niet één verzekeraar in staat om structurele winst te maken op hun grootste schadeverzekering: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering op auto’s. ‘Er is sprake van een toename van de schadelast in combinatie met een zeer concurrerende markt’, staat in de update van De Nederlandse Bank.

Zakelijke markt

In 2016 laat de zakelijke markt een flinke verslechtering zien. Daar worden veelal bulkcontracten afgesloten met leasemaatschappijen. Daarnaast wordt er relatief veel schade gereden door leaserijders:

  • Leaserijders rijden gemiddeld genomen nieuwere auto’s (duurdere reparatiekosten);
  • Leaserijders rijden meer kilometers per jaar en hebben statistisch gezien dus meer kans op ongelukken.

De markt voor particuliere verzekeringen is nog even verlieslatend als in voorgaande jaren.

Grote verzekeraars hebben in 2017 al gekozen voor premieverhoging

Toezichthouder De Nederlandse Bank vindt dat verzekeraars moeten stoppen met verlieslatende producten of dat zij de kosten verder omlaag moeten brengen. Sommige verzekeraars, zoals Achmea (vanaf april), Nationale Nederlanden (vanaf oktober) en ASR (vanaf januari) hebben in 2017 hun premie al omhoog gebracht.

Verzekeringspremie autoverzekering in 2018

Op dit moment zijn de premies en eventuele premieverhogingen voor 2018 nog niet bekend.

Wel is bekend dat de premies niet opwegen tegen de schadelast van de verzekeraars. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er meerdere oorzaken voor de gestegen schadelasten:

  • Door smartphonegebruik tijdens het rijden zijn aanrijdingen in het verkeer gestegen;
  • Reparaties van auto’s zijn in de afgelopen vijf jaar duurder geworden

Het is dus nog even afwachten hoe de premies voor 2018 eruit zullen zien.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.