Steunmaatregelen Coronavirus voor bedrijven

De gevolgen van het Coronavirus raken vrijwel iedere ondernemer en iedere organisatie in Nederland. De maatregelen die het kabinet treft om bedrijven en ondernemers te ondersteunen, zijn voor een groot deel bekend. In deze whitepaper en onderstaand artikel zie je welke maatregelen er inmiddels zijn getroffen om ondernemers te helpen.

Belastingen

Belastingdienst biedt bijzonder uitstel van betaling

Je kunt de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Stuur hiervoor een brief naar de Belastingdienst, voorzien van de aangifte- of aanslagnummers die het betreft. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling en de Belastingdienst stopt de invorderingsmaatregelen. Het is overigens wel belangrijk om tijdig je aangiftes in te blijven dienen! 

Verlaging van de voorlopige belastingaanslag

Verwacht je een lagere winst, dan is het mogelijk om een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan te vragen. 

Verlaging belasting- en invorderingsrente

De invorderingsrente wordt per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Daarnaast wordt de belastingrente per 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd van 8% (vennootschapsbelasting) en 4% (alle overige belastingen) naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat de wijziging in per 1 juli 2020. 

Meer informatie & aan te vragen bij: Belastingdienst

Financieringen

Banken bieden uitstel van betaling op leningen

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos bekend via de bankenkoepel NVB.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Garantie Ondernemersfinanciering

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en bankgaranties te krijgen vanaf 1,5 miljoen euro, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersregeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.

Borgstelling MKB-kredieten

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) is het mogelijk om onder gunstiger voorwaarden geld te lenen bij de bank, bijvoorbeeld om leningen te kunnen betalen of betalingsachterstanden weg te kunnen werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor het BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De regeling geldt voor kredieten tot 1,5 miljoen euro. 

Meer informatie: RVO

Aan te vragen bij: Banken, financiers

Pensioenen

Uitstel van betaling pensioenpremie

Werkgevers kunnen uitstel van betaling van de pensioenpremie aanvragen. Pensioenfondsen in de horeca, reisbranche en detailhandel verruimen de betalingstermijnen. De opbouw van de pensioenrechten van medewerkers gaat gewoon door.

Meer informatie & aan te vragen bij: Pensioenfonds

Tijdelijk geen inkomsten

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers en MKB

Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die als gevolg van het coronavirus tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor ZZP’ers en MKB’ers en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand. 

De regeling is gebaseerd op de bestaande regeling Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Ten opzichte van de Bbz, wordt de nieuwe regeling sneller behandeld en verstrekt (binnen vier weken). Tevens hoeft de inkomensondersteuning levensonderhoud later niet worden terugbetaald. De regeling gaat in op 1 maart 2020 en duurt (vooralsnog) tot 1 juni 2020. 

Compensatieregeling getroffen sectoren

Op dit moment is het kabinet druk bezig om het zogenaamde ‘Noodloket’ in te stellen. Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus tot gevolg hebben dat de omzet grotendeels is weggevallen. Het betreft hier bijvoorbeeld de horeca, cultuur-, evenementen- en reisbranche. 

Ondernemers krijgen een forfaitair bedrag van (eenmalig) 4.000 euro. Op dit moment worden de voorwaarden van deze regeling verder uitgewerkt. 

Meer informatie: Rijksoverheid en RVO

Aan te vragen bij: Gemeente

Te weinig werk voor het personeel

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Werkgevers die vanaf 1 maart 2020 te maken hebben met tenminste 20% (verwacht)

omzetverlies, kunnen de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Voorheen was deze maatregel bekend onder de noemer ‘werktijdverkorting’, echter is deze maatregel gezien het grote aantal aanvragen gestopt. 

Bij de NOW is het mogelijk om tot 90% van de loonsom vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. In deze periode is het dan niet meer mogelijk om ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor deze werknemers. 

Meer informatie: Rijksoverheid en UWV

Aan te vragen bij: UWV

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *